Oogstrelend

Deze slideshow vereist JavaScript.

Begin deze week, nogal laat op. Misschien wel te laat. De televisie staat aan, midden in de nacht, paren dansen door het beeld. Paren met kansen om te winnen. Ik heb er al verschillende gezien en ik blijf maar kijken.
Zacht geluid uit de kleine speakers van het tv-toestel. Non, je ne regrette rien.

Dansers uit Oost-Europa. Ze gaan precies gelijk op, telkens een man en een vrouw. Ze draaien, maken figuren, glijden in boogjes langs elkaar heen, wiegend als vrolijke dieren in de lente. Man tilt vrouw op, vrouw tolt, vrouw zwiert, vrouw vliegt. En ze gaan maar door, verder, verder, nog een rondje, nog een stukje. Ze glijden over het ijs en door mijn beeld alsof het vanzelf gaat. Oogstrelend.

Je weet dat het niet vanzelf gaat, hier is eindeloos op geoefend. Overweldigend vaak. Een commentaarstem zegt: ik moet zeggen, ze passen ook goed bij elkaar.
Zeer expressief gedanst, hoor ik. Een klasse beter dan de vorige paren, meldt de stem. Hoeveelste staan ze in het klassement?

Als de jury de performance beoordeelt, wacht het paar openlijk. Samen met de choreograaf blijft het tweetal in beeld. De danseres heeft een wond, onopvallend dept ze met een aanzienlijke stapel papieren zakdoekjes tegen een donkerrode vlek. Met haar andere hand zwaait ze en haar ogen lachen dat er niets aan de hand is, echt niet hoor. Haar danspartner geeft kushandjes aan de kijker.
Afgezien van die wond, gaat het bij alle stellen ongeveer zo. De kushandjes, het blije lachen in de camera. En de gespannen nieuwsgierigheid naar de beoordeling. Een zenuwmoment, maar minstens zo bijzonder om naar te kijken als de dans zelf. Een van de dansers gebaart naar iemand buiten beeld. Met zijn wijsvinger en pink maakt hij een soort stierenkopje van zijn hand, een merkwaardig gebaar. Je verwacht het in andersoortige kringen, die waar mannen in antieke militaire uniformen met een gevoel van ontevredenheid in het geheim bij elkaar komen – niet in deze sportieve omgeving.
Dan komt de stand. Lang niet slecht gedanst.
Een nieuw paar glijdt de ijsvloer op. Knikkebollend draai ik nog wat rondjes mee en niet veel later val ik dansend in slaap.