Nieuwe speelsheid

Recensie door André Keikes over Voor de eerlijke vinder in Freed, de cultuurbijlage van de Leeuwarder Courant:  “Speelsheid in de nieuwe, zo hard zakelijk begonnen eeuw.”