Onverschrokken

vogelverschrikker_kl

Lege plekken,
het levenloze van de winter –
alleen een held van het landschap
laat de voorstelling in tact
van zaaien en oogsten
de vogels die op een afstand
een man met een pet
en een blauwe jas gade
slaan, een gespiest figuur
zijn kruis dragend, met
laarzen stevig in de aarde,
een executie voor het oog
de wapperende ziel groet
de vogels, onverschrokken